Accounting Documents

Automatisering van onderpand- en limietbeheer

Voor een van de grootste commodity-financiers in Nederland kreeg Ionita Consulting de taak om het onderpandbeheer, de consolidatie en de rapportage over de verschillende kantoren over de hele wereld te verbeteren. Het project werd geïnitieerd in het hoofdkantoor in Nederland en strekte zich uit tot buitenlandse kantoren in Londen, Frankfurt, Sydney, Singapore en New York.

Van oudsher is onderpandbeheer een lokale praktijk, aangezien elke relatie en risicomanager zijn eigen voorkeur heeft bij het boeken, bewaken en consolideren van de klantposities. Hetzelfde geldt voor exposures, limieten en uitstaande bedragen. Als het echter om globale consolidatie en rapportage gaat, moet men naar dezelfde dimensies kijken om risico's, geaggregeerde totalen, te beoordelen.

De opdracht omvatte een aantal aspecten:

1. Creëer een uniforme manier om onderpand te boeken

2. Automatiseer opties voor meerdere valuta's en neem EOD / intraday FX-koersen op

3. consolideren per type onderpand en aggregeren per klanthiërarchie

4. automatiseer het rapportageproces

5. integreren met andere boekingssystemen (leningen, garanties, LC's, enz.)

6. Automatiseer het boekingsproces voor leningen

7. automatiseer het facturatieproces

Het resulterende systeem maakte bedrijfsgroei mogelijk, verminderde fouten, detectie van concentratierisico's door geaggregeerde rapportage en, nog belangrijker, een verbeterde manier om up-to-date informatie met de klanten te delen.

Over het algemeen werd de verbetering als 10-voudig gemeten, als een risicomanager gemiddeld 10 uur per week zou hebben besteed aan het bijwerken, bewaken, consolideren en rapporteren van een onderpandpositie van een klant, zou het proces nu minder dan 1 uur duren.

Onderpand- en limietbeheerprocesverbetering en automatisering nodig? We zijn klaar om tools, applicaties en automatiseringen te bouwen om de routinematige en repetitieve handmatige activiteiten voor alle betrokken belanghebbenden te ondersteunen en te vereenvoudigen.

People Working in Open Office