Strategie adviesdiensten

Bij Ionita Consulting Group overbruggen we de kloof tussen business en technologie, waardoor tactische en strategische besluitvorming op directieniveau mogelijk wordt.

We bereiken dit door diepgaand onderzoek en kwantitatieve analyse over een verscheidenheid aan onderwerpen, zoals maar niet beperkt tot bedrijfsarchitectuur en ontwerp van oplossingen, op softwarepakket of leverancier gebaseerde selectie of scorekaarten en gedetailleerde beoordelingsmodellen, technologie-fit gap-analyse of zakelijke evaluaties, upgrades of migraties van technologiecompatibiliteit.

We doen dit in verschillende sectoren waar business en technologie elkaar ontmoeten en intensieve software operationele processen ondersteunt, zoals financiën, logistiek, handel, big data-beheer of cloud- en grid computing-bedrijfsapplicaties.

We presenteren, synthetiseren en organiseren de informatie op een visuele en logische manier, zodat besluitvormers goede keuzes kunnen maken en extra concurrentievoordelen kunnen behalen met langetermijnvoordelen voor alle betrokken partijen.

Voor bijkomende informatie of referenties, aarzel niet om contact op te nemen.